ГПК «Мурджов пожар»

с. Славейно

Добре дошли на нашия сайт!

Това е страницата на ГПК «Мурджов пожар», с. Славейно. Тук може да научите повече за нашата история и дейността ни в момента и да поръчате необходими за Вас продукти от нашата номенклатура. Ние сме на Ваше разположение чрез различните форми на контакт.

Приятни минути!

Горовладелческа производителна кооперация «Мурджов пожар» в с. Славейно е една от старите кооперации в Смолянския регион и първа в с. Славейно.

Учредена е на 20 декември 1924 г. като кооперация на собствениците на ревира «Мурджов пожар», регистрирана в Пашмаклийския окръжен съд с определение № 568 от 18 май 1926 г. В следващите две години в Славейно са учредени още две горовладелчески кооперации — «Балийско» и «Черни връх».  Със закон за задружното стопанисване на частните гори (ДВ бр.25/1942г.) се въвежда задължителното групиране на всички горовладелчески кооперации в едно населено място в една кооперация. Като най-стара и с най-добре водена документация «Мурджов пожар» налага своето име при обединението. След възстановяване на горите, с решение на собствениците /взето на общо събрание, състояло се на 22 август 1998 г./ ГПК «Мурджов пожар» възстановява своята дейност.

Членовете на кооперацията в момента са над 1000 и техният брой продължава да расте. Общата площ на горите, стопанисвани от кооперацията, е над 26000 дка. От тях на член-кооператори в идеални граници са 14070 дка, а в реални граници – 11930 дка гори и селско-стопански фонд /ниви и ливади/.

В момента кооперацията се занимава с дърводобив и дървопреработка. Годишното производство е между 10 и 15 хиляди куб.м  дърводобив.

Имаме вече собствено предприятие за първична преработка на дървесина в с.Славеино. Годишното ни производство е между 5 и 10 хиляди куб.м различни продукти, в зависимост от търсенето на пазара.

Важни години

Учредена като кооперация на собствениците на ревира „Мурджов пожар” на 20 декември 1924 г.

Регистрирана в Пашмаклийския окръжен съд с определение № 568 от 18 май 1926 г.

Закон за задружното стопанисване на частните гори (ДВ бр.25/1942 г.) за задължителното групиране на всички горовладелчески кооперации в едно населено място в една кооперация

С решение на собствениците, взето на общо събрание, състояло се на 22 август 1998 г., ГПК «Мурджов пожар» възстановява своята дейност

Важни цифри

Членовете на кооперацията в момента са над 1000 и техният брой продължава да расте

Общата площ на горите, стопанисвани от кооперацията, е над 26000 дка, от които горите в идеални граници на член-кооператорите са 14200 дка, останалите са в реални граници.

Годишното ни производство е между 10 и 15 хиляди куб.м дърводобив

Годишната ни дървопреработка е до 10000 куб.м.