ГПК „Мурджов пожар“  е създадена през 1926 г. и е възстановила своята дейност през 1999 г. след реституцията на горите. Обемът на стопанисваните собствени гори е 30000 дка. Годишният добив на трупна дървесина сега е 12000 куб.м. Добивът се извършва целогодишно, включително и през зимата. Предприятието за дървопреработка е пуснато в експлоатация през 2010 г. с помощта на два европроекта. Производствените мощности за фасонирана дървесина са натоварени за 8000 куб.м, равномерно разпределени през цялата година. Можем да разширим производството на фасонирана дървесина до 10000 куб.м, с цел да обработваме цялото количество добита трупна дървесина. Освен това искаме да увеличим и дърводобива.

При интерес от Ваша страна за съзместна работа, предлагам да осъществим контакт и конкретни срещи.

Председател: В. Василевски  тел.:0879997707

 

ТОВА   Е   НАШЕТО   ПРЕДПРИЯТИЕ.