Уважаеми член-кооператори, 

Уведомяваме ви, че съгласно закона за задълженията и договорите, давностният срок за изплащането на дължимите от кооперацията суми за право на ползуване е три години, а за дивидентите е четири години.