ГПК „Мурджов пожар“ с.Славейно, общ.Смолян, търси да назначи: оператор дърво преработка – 1 човек и сортировач на дървен материал – 2 човека, в Цеха на кооперацията. Заплащането при произведена 175 куб.м готова продукция от бригада с трима човека, е 2818 лв. месечно за всеки. Осигурен е 25 дена платен отпуск, частично заплащане на транспорта и осигуровки върху получаваната брутна заплата от всеки.
Документи за кандидатстване се приемат до 30.08.21г. – молба, автобиография, документ за завършено образование или квалификация, телефон за контакти.
Документите се приемат в канцеларията на кооперацията или на имейл: gpk_slaveino@abv.bg Телфон за контакти с управлението: 0879997707

От Управителният съвет