Уважаеми член – кооператори,

На 12.09.2020г. в с.Славейно се проведе редовното годишно отчетно-изборно събрание на ГПК “Мурджов пожар”. На него се отчетоха и приеха резултатите на кооперацията за 2019 г. Дивидентите започват да се дават от 23.09.2020 г. Изплащането им ще става само по банков път. Приеха се планът и бюджетът за 2020 г. Избраха се ръководните органи на кооперацията за периода 2020 – 2024 г. Подготвят се документите за вписване в Търговския регистър.

от Управителния съвет