На 08.08.2020г. от 10.00 часа в залата на Читалището в с.Славейно, ще се проведе заседание на У.съвет на ГПК “Мурджов пожар”.