ГПК „МУРДЖОВ ПОЖАР“
с.Славейно, общ.Смолян

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:
• Оператор дърво преработка – 1 човек;
• Сортировач на дървен материал – 2 човека за работа в цеха на кооперацията.
Заплащането при произведена 185 куб.м готова продукция от бригада с трима човека, е 2818 лв. месечно за всеки. Осигурен е 25 дена платен отпуск, частично заплащане на транспорта и осигуровки върху получаваната брутна заплата от всеки. За желаещи сериозни хора извън региона, сме подсигурили жилище.
Документи за кандидатстване – молба, автобиография, документ за завършено образование или квалификация, телефон за контакти.
Същите се приемат в канцеларията на кооперацията или на имейл: gpk_slaveino@abv.bg
Телефон за контакти с управлението: 0879997707