Уважаеми член-кооператори,

Във връзка с изменения в закона през 2019 г. за ограничаване на плащанията  в  брой, Ви  уведомяваме  за  следното:

  1. Полагащият се дивидент след решение на Общото събрание, ще се изплаща само по банков път. Моля в кооперацията да бъде представен документ, доказващ банковата сметка на лицето. При извършване на плащане чрез упълномощено лице, в сайта на кооперацията има качен образец на декларацията. Същият образец има и в касата на кооперацията. Вариантите за упълномощаване са полагане на подпис на упълномощителя пред служител на кооперацията, пред нотариус или кмет.
  2. Правото на ползване вече ще може да се изплаща и по банков път, без да е необходимо подпис на собственика на документите.

Декларация 1
Декларация 2

От Ръководството