На 21.03.2020г., ще се проведе заседание на Управителния съвет на ГПК “Мурджов пожар”.