СПИСЪК НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

Уважаеми пълномощници,

Списъкът на пълномощниците на член-кооператорите от ГПК „Мурджов пожар“ е обновен и допълнен. Моля, проверете списъка за допуснати грешки, неточности, пропуски и ако откриете такива, свържете се с нас по електронната поща или по телефона.

Драги член-кооператори,

Моля, проверете дали избраните от вас пълномощници фигурират в новия списък. Ако откриете несъответствия или грешки, свържете се с нас.

От ръководството