Уважаеми член-кооператори,

Управителният съвет на свое заседание, проведено на 06.06.2020 г., взе решение събранието на пълномощниците да се проведе на 12.09.2020 г. Поканата до пълномощниците ще бъде качена допълнително на сайта на кооперацията.

 

От Управителния съвет