С решение на УС на ГПК “Мурджов пожар” от м.Юни 2023г. бе определена работна група в състав: Вълко Василевски, Кирил Тюлев, Андон Павлов, Дичо Дангалов и Ленко Кисимов. Задачата на тази работна група бе:
1.Да се обходи трасирания от специалист маршрут за нов горски камионен път от хижа “Преспа” до Сечемека.
2.Да се договори цена и срок за изпълнение.
3.На 22.06.2023г. заедно с изпълнителя се обходи терена и се договори цена и срок за изпълнение.

от Управителния съвет