Уважаеми член-кооператори, Резултатите на ГПК “Мурджов пожар” за 2023г. са добри. Представяме Ви: 1/ Счетоводен баланс към 31.12.2023г. 2/ Отчет за приходите и разходите за 2023г. 3/ Отчет за паричните потоци за 2023г. 4/ Отчет на собствения капитал за...

Информация

Уважаеми член-кооператори, Уведомяваме ви, че съгласно закона за задълженията и договорите, давностният срок за изплащането на дължимите от кооперацията суми за право на ползуване е три години, а за дивидентите е четири...