На 06.11.21г. от 11.00 часа ще се проведе заседание на У.съвет на ГПК “Мурджов пожар”, в салона на читалището.

ГПК “Мурджов пожар” търси на постоянна работа главен лесовъд с висше образование и лицензиран.Заплащането ще бъде договорено при срещата с Председателя на кооперацията инж.В.Василевски –...

ГПК “Мурджов пожар” търси консултант за еврофинансиране на нашия проект – Технологична линия за дървопреработка в цеха ни в с.Славейно. За информация: тел.0879997707...

Инвестиционно намерение на Горовладелска производителна кооперация „МУРДЖОВ ПОЖАР„ с. Славейно, община Смолян I. Информация за контакт: 1. Възложителят на инвестиционното намерение е Горовладелска производителна кооперация „Мурджов пожар“, ЕИК 120075285 със седалище...

обява

ГПК „Мурджов пожар“ с.Славейно, общ.Смолян, търси да назначи: оператор дърво преработка – 1 човек и сортировач на дървен материал – 2 човека, в Цеха на кооперацията. Заплащането при произведена 175 куб.м готова продукция от бригада с трима човека, е 2818 лв. месечно...

Плащания по банков път

Уважаеми член-кооператори, Във връзка с изменения в закона през 2019 г. за ограничаване на плащанията  в  брой, Ви  уведомяваме  за  следното: Полагащият се дивидент след решение на Общото събрание, ще се изплаща само по банков път. Моля в кооперацията да бъде...