Съобщение

На 08.08.2020г. от 10.00 часа в залата на Читалището в с.Славейно, ще се проведе заседание на У.съвет на ГПК “Мурджов пожар”.

Уважаеми пълномощници, Дневният ред за събранието на пълномощниците е: Д  Н  Е  В  Е  Н     Р  Е  Д   на събрание на пълномощниците  на ГПК „Мурджов пожар” с.Славеино, което ще се проведе на 12.09.2020 г. от 10 ч. в читалищната зала  на с.Славеино   Избор на...

Съобщение

Уважаеми член-кооператори, Управителният съвет на свое заседание, проведено на 06.06.2020 г., взе решение събранието на пълномощниците да се проведе на 12.09.2020 г. Поканата до пълномощниците ще бъде качена допълнително на сайта на кооперацията.   От...

Продукти

ГПК “Мурджов пожар” с.Славейно, предлага фасонирани материали с различни размери на изгодни цени. За информация: тел: 0879997707 или на електронната...

Важна информация

Уважаеми член-кооператори, уведомяваме ви, че съгласно закона за задълженията и договорите, давностният срок за изплащането на дължимите от кооперацията суми за право на ползуване и а за изплащането на дивидентите е три...