Нашите продукти

Дневна справка за наличността на материала в ГПК “Мурджов пожар”

   

02.12.2019г.

     
           

АРТИКУЛИ

1.2 м.

2 м.

2.5 м.

3 м.

4 м.

           
Греди 9/9    

 

 

 

Греди 7.5/7.5

 

 

 

12.378

3.240

Греди 10/10

         

Ребра 14/4.3

        1.252

Призми 10 см

        6.800

Призми 12 см

      5.552 7.248

Призми 14 см

      5.515 6.434

Дъски 4-7 см

     

 

 

Дъски 9 см

 

 

0.742

4,455

3.564
Дъски 10 см      

 

 

Дъски 12 см

      0.972  

Дъски 14 см

     

 

 

Дъски 18 см

         

Късометраж 8 см

0.684 1,728    

 

Късометраж 10 см

0.360 0.600  

 

 

Късометраж 12 см

0.778 0.648      

Късометраж 15 см

         

Късометраж 18 см

         

Късометраж 20 см

   

 

   

Летви 3/4 см

      0.550 2.117

Летви 3/2 см

   

 

   

Дъски 20 см

         
           
           
           
           
           
           
           

 

1.822 2.976 0.742 19.422 30.655
        ОБЩО: 55.617

Справката се актуализира ежедневно. За повече информация се обадете на посочените телефони.