Нашите продукти

Дневна справка за наличността на материала в ГПК “Мурджов пожар”

   

05.11.2019г.

     
           

АРТИКУЛИ

1.2 м.

2 м.

2.5 м.

3 м.

4 м.

           
Греди 9/9    

 

 

 

Греди 7.5/7.5

 

 

 

1,659

 

Греди 10/10

         

Ребра 14/4.3

        2,528

Призми 10 см

        3,208

Призми 12 см

        7,291

Призми 14 см

        9,817

Дъски 4-7 см

     

 

 

Дъски 9 см

 

 

2,226

4,455

3.564

Дъски 10 см

    0,750

0.900

1.200

Дъски 12 см

      1,944  

Дъски 14 см

     

 

1.176

Дъски 18 см

        5.184

Късометраж 8 см

1,368 1,728    

 

Късометраж 10 см

7,200 1.800  

 

 

Късометраж 12 см

5,057 0,648      

Късометраж 15 см

         

Късометраж 18 см

         

Късометраж 20 см

   

 

   

Летви 3/4 см

      1,588 8,468

Летви 3/2 см

   

 

   

Дъски 20 см

         
           
           
           
           
           
           
           

 

13,625 4,176 2,976 10.546 37,252
        ОБЩО: 68,575

Справката се актуализира ежедневно. За повече информация се обадете на посочените телефони.