Нашите продукти

Нашите продукти са от иглолистна дървесина – бял бор и смърч

 

ПРОДУКТИ

ДЪЛЖИНА, м

1 Трупна дървесина   2 2,5 3 4
2 Греди с размери от 8/8 см до14/14 см през 1 см   2 2,5 3 4
3 Ребра с размери  в см: 8/6, 10/6, 10/8, 12/10, 12/8 до  р-р 15/14 през 1 см.   2 2,5 3 4
4 Талпи  от 3 см,  дебелина  до 5 см, ширина съгласно поръчката   2 2,5 3 4
5 Призми с дебелина от 6 до 20 см, ширина по избор   2 2,5 3 4
6 Дъски с дебелина 2 см, ширина от 8 до 20 см 1,2 2 2,5 3 4
7 Летви – 2/3 см, 3/4 см       3 4
8 Изрезки   2     4
9 Трици          

 

Освен представените, можем да произведем и други видове продукти по размери, търсени от клиента. Цените са по договаряне.