За ГПК «Мурджов пожар»

Горовладелческа производителна кооперация «Мурджов пожар» с. Славейно е една от старите кооперации в Смолянския регион и първа в с. Славейно.

Учредена е на 20 декември 1924 г. като кооперация на собствениците на ревира «Мурджов пожар», регистрирана в Пашмаклийския окръжен съд с определение № 568 от 18 май 1926 г. В следващите две години в Славейно са учредени още две горовладелчески кооперации — «Балийско» и «Черни връх».  Със закон за задружното стопанисване на частните гори (ДВ бр.25/1942г.) се въвежда задължителното групиране на всички горовладелчески кооперации в едно населено място в една кооперация. Като най-стара и с най-добре водена документация «Мурджов пожар» налага своето име при обединението. С решение на собствениците, взето на общо събрание, състояло се на 22 август 1998 г., ГПК «Мурджов пожар» възстановява своята дейност.

Членовете в момента са над 1000 и техния брой продължава да расте. Общата площ на горите стопанисвани от кооперацията е над 25000 дка., от които гори на член-кооператори в идеални граници — 14200 дка., останалите са в реални граници.
В момента кооперацията се занимава с дърводобив и дървопреработка. Годишното ни производство е между 10 и 20 хиляди l куб.м. дърводобив и между 5 и 10 хиляди куб.м дървопреработка в зависимост от пазара.

Имаме вече изградено Предприятие за първична преработка на дървесина.

Важни години

Учредена като кооперация на собствениците на ревира „Мурджов пожар” на 20 декември 1924 г.

Регистрирана в Пашмаклийския окръжен съд с определение № 568 от 18 май 1926 г.

Закон за задружното стопанисване на частните гори (ДВ бр.25/1942г.) за задължителното групиране на всички горовладелчески кооперации в едно населено място в една кооперация.

С решение на собствениците, взето на общо събрание, състояло се на 22 август 1998 г., ГПК «Мурджов пожар» възстановява своята дейност.

Важни цифри

Членовете в момента са над 900 и техния брой продължава да расте.

Общата площ на горите стопанисвани от кооперацията е над 25000 дка., от които гори на член-кооператори в идеални граници — 14200 дка., останалите са в реални граници.

Годишното ни производство е между 10 и 20 хиляди куб.м. дърводобив.

Годишната ни дървопреработка е между 10 и 20 хиляди куб.м.

Ако искате да се свържете с нас, погледнете в Контакти или изпратете съобщение тук.

11 + 10 =