Обяви

ГПК "Мурджов пожар" търси консултант за Еврофинансиране на инвестиционния проект на кооперацията.

повече информация

Инвестиционно намерение на Горовладелска производителна кооперация „МУРДЖОВ ПОЖАР„ с. Славейно, община Смолян I. Информация за контакт: 1. Възложителят на инвестиционното намерение е Горовладелска производителна кооперация „Мурджов пожар“, ЕИК 120075285 със седалище...

повече информация

обява

ГПК „Мурджов пожар“ с.Славейно, общ.Смолян, търси да назначи: оператор дърво преработка – 1 човек и сортировач на дървен материал – 2 човека, в Цеха на кооперацията. Заплащането при произведена 175 куб.м готова продукция от бригада с трима човека, е 2818 лв. месечно...

повече информация

Плащания по банков път

Уважаеми член-кооператори, Във връзка с изменения в закона през 2019 г. за ограничаване на плащанията  в  брой, Ви  уведомяваме  за  следното: Полагащият се дивидент след решение на Общото събрание, ще се изплаща само по банков път. Моля в кооперацията да бъде...

повече информация