Обяви

Обява

Всеки член-кооператор, преди извършване на разпоредителни сделки с имотите си, които се стопанисват от ГПК "Мурджов пожар", е длъжен да уведоми кооперацията за предстоящата...

повече информация

ОБЯВА

ГПК „МУРДЖОВ ПОЖАР“ с.Славейно, общ.Смолян ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: • Оператор дърво преработка – 1 човек; • Сортировач на дървен материал – 2 човека за работа в цеха на кооперацията. Заплащането при произведена 185 куб.м готова продукция от бригада с трима човека, е 2818...

повече информация

ОБЯВА

Инвестиционно намерение на Горовладелска производителна кооперация „МУРДЖОВ ПОЖАР„ с. Славейно, община Смолян I. Информация за контакт: 1. Възложителят на инвестиционното намерение е Горовладелска производителна кооперация „Мурджов пожар“, ЕИК 120075285 със седалище...

повече информация

ГПК „Мурджов пожар“

ГПК „Мурджов пожар“  е създадена през 1926 г. и е възстановила своята дейност през 1999 г. след реституцията на горите. Обемът на стопанисваните собствени гори е 30000 дка. Годишният добив на трупна дървесина сега е 12000 куб.м. Добивът се извършва целогодишно,...

повече информация

Важно съобщение за пълномощниците

Уважаеми пълномощници, Списъкът на пълномощниците на член-кооператорите от ГПК „Мурджов пожар“ е обновен и допълнен.Моля, проверете списъка за допуснати грешки, неточности, пропуски и ако откриете такива, свържете се с нас по електронната поща или по телефона.Драги...

повече информация

Продукти

ГПК "Мурджов пожар" с.Славейно, предлага фасонирани материали с различни размери на изгодни цени. За информация: тел: 0879997707 или на електронната поща.

повече информация