Обяви

Обява

На 12.06.2021г. ще се проведе редовно събрание на пълномощниците на ГПК "Мурджов пожар", в салона на Читалище "Съгласие" с.Славейно от 10.00 часа. От...

повече информация

Плащания по банков път

Уважаеми член-кооператори, Във връзка с изменения в закона през 2019 г. за ограничаване на плащанията  в  брой, Ви  уведомяваме  за  следното: Полагащият се дивидент след решение на Общото събрание, ще се изплаща само по банков път. Моля в кооперацията да бъде...

повече информация