Съобщения

Обява

На 12.06.2021г. ще се проведе редовно събрание на пълномощниците на ГПК "Мурджов пожар", в салона на Читалище "Съгласие" с.Славейно от 10.00 часа. От...

повече информация

На 24.04.2021г. ще се проведе заседание на УС на ГПК "Мурджов пожар".

повече информация

ГПК „Мурджов пожар“

ГПК „Мурджов пожар“  е създадена през 1926 г. и е възстановила своята дейност през 1999 г. след реституцията на горите. Обемът на стопанисваните собствени гори е 30000 дка. Годишният добив на трупна дървесина сега е 12000 куб.м. Добивът се извършва целогодишно,...

повече информация

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ, УПРАВИТЕЛНИЯТ И КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ НА  ГПК "МУРДЖОВ ПОЖАР"  ВИ ПОЗДРАВЯВАТ С НАСТЪПВАЩИТЕ ПРАЗНИЦИ И ВИ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И МНОГО ЩАСТЛИВИ МИГОВЕ ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА. ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЧЕСТИТА НОВА...

повече информация

Важно съобщение за пълномощниците

Уважаеми пълномощници, Списъкът на пълномощниците на член-кооператорите от ГПК „Мурджов пожар“ е обновен и допълнен.Моля, проверете списъка за допуснати грешки, неточности, пропуски и ако откриете такива, свържете се с нас по електронната поща или по телефона.Драги...

повече информация

Съобщение

Уважаеми член - кооператори, На 12.09.2020г. в с.Славейно се проведе редовното годишно отчетно-изборно събрание на ГПК "Мурджов пожар". На него се отчетоха и приеха резултатите на кооперацията за 2019 г. Дивидентите започват да се дават от 23.09.2020 г. Изплащането им...

повече информация

Продукти

ГПК "Мурджов пожар" с.Славейно, предлага фасонирани материали с различни размери на изгодни цени. За информация: тел: 0879997707 или на електронната поща.

повече информация

Плащания по банков път

Уважаеми член-кооператори, Във връзка с изменения в закона през 2019 г. за ограничаване на плащанията  в  брой, Ви  уведомяваме  за  следното: Полагащият се дивидент след решение на Общото събрание, ще се изплаща само по банков път. Моля в кооперацията да бъде...

повече информация

Информация

Уважаеми член-кооператори, уведомяваме ви, че съгласно закона за задълженията и договорите, давностният срок за изплащането на дължимите от кооперацията суми за право на ползуване и а за изплащането на дивидентите е три...

повече информация