Съобщения

Продукти

ГПК "Мурджов пожар" с.Славейно, предлага фасонирани материали с различни размери на изгодни цени. За информация: тел: 0879997707

повече информация

Новини

Уважаеми член-кооператори, уведомяваме ви, че ще бъдат публикувани основните решения от заседанията на УС.

повече информация

Важна информация

Уважаеми член-кооператори, уведомяваме ви, че съгласно закона за задълженията и договорите, давностният срок за изплащането на дължимите от кооперацията суми за право на ползуване и а за изплащането на дивидентите е три...

повече информация