Пълномощници на член-кооператорите


Списък на  пълномощниците  на член-кооператорите  на

ГПК «Мурджов пожар» с. Славейно за периода 2021-2024 години

 

1 АНГЕЛ ИЛИЕВ МАРИНСКИ 51 МАРГАРИТА МИХАИЛОВА КАРАДАНОВА
2 АНДОН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ 52 МАРИН ТОМОВ ДРАГНЕВ
3 АНДРЕЙ ИВАНОВ КИРЯКОВ 53 МАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА
4 БИЛЯНА НИКОЛОВА ЧИНКОВА 54 МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
5 БОЙКА ПЕТРОВА СТАЙКОВСКА 55 МАРИЯ ПЕТРОВА ЧЕРНЕВА
6 ВАСИЛ ИЛИЕВ БЪЗЛЯНКОВ 56 МАРИЯ ТОДОРОВА ЧИТАКОВА
7 ВАСИЛ СТОЯНОВ ЧИНКОВ 57 МАРКО ИЛИЕВ МАРКОВ
8 ВАСИЛ ХРИСТОВ МИТРОВСКИ 58 МИХАИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ
9 ВЪЛКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ 59 НИКОЛА ПЕТРОВ СЪБРУТЕВ
10 ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИТРИНОВ 60 НИКОЛА ТАНЕВ ЛАЗАРОВ
11 ГЕОРГИ ДАНЧЕВ РАЙЧЕВСКИ 61 НИКОЛА ХРИСТОВ КУЦОВСКИ
12 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 62 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СИРАКОВ
13 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ КАВГАЗОВ 63 НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
14 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ 64 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИЧКОВ
15 ГЕОРГИ МАРКОВ БАЗЛЯНКОВ 65 НИНА ВАСИЛЕВА КАРАДАНОВА
16 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  ШИШМАНОВ 66 ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ
17 ГЕРГАНА ДИМЧЕВА ВИТАНОВА 67 ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
18 ГУЧА КОСТАДИНОВА ШИШМАНОВА 68 ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
19 ДАНЧЕ ХУБЕНОВА КАЧЕВА 69 ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВСКИ
20 ДЕМИР АПОСТОЛОВ КИСИМОВ 70 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА БЪГОВСКА
21

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

71 ПЛАМЕН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
22 ДИМИТЪР МАНОЛОВ ДИМОВСКИ 72 РАДА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА
23 ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАВГАЗОВ 73

РАДКА МАНОЛОВА ВАКЛИНОВА

24 ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ 74 РАДКА ХРИСТЕВА ДЮКЕНДЖИЕВА
25 ДИМО ЧИЛОВ КАРАИВАНОВ 75 РАЙНА КОСТАДИНОВА САРИЙСКА
26 ДОБРИНА ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА 76 РУСА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
27 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА СТРУНЧЕВА 77 СИЙКА ДИМИТРОВА ГАДЖЕВА
28 ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПАПАЗОВА 78 СИЙКА ЙОРДАНОВА МЕТАКСОВА
 29  ЗЛАТКА МАНОЛОВА РУДЕВА 79 СИЛВАНА ТОМОВА КАРАМАНОЛЕВА
30 ЗОРКА ХРИСТЕВА ЧАПАРОВА 80 СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАМАНОЛЕВА
31 ИВАН ВЪЛКОВ ШИШМАНОВ 81 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БАЗЛЯНКОВ
32 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАВГАЗОВ 82 СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
33 ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПАРЦУНЕВ 83 СТЕФАН КОСТАДИНОВ МАЛЕЦОВ
34 ИВАН ТАНЕВ КАЛАДЖИЕВ 84 СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЧАКАЛОВ
35 ИЛИЯ ИЛИЕВ ШИШМАНОВ 85 СТЕФКА ТОДОРОВА ДАНГАЛОВА
36 ИЛИЯ СЛАВЧЕВ МИТРОВСКИ 86 СТИЛИЯН МИХАЙЛОВ ШИШМАНОВ
37 ИЛИЯН ХРИСТЕВ МИТРОВСКИ 87 ТАНЬО ТОМОВ СТАЙКОВСКИ
38 ИЛЧО ЛЮБОМИРОВ ИЛЧЕВСКИ 88 ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНГЕЛОВ
39 ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 89 ТОДОР МАНОЛОВ КАВГАЗОВ
40 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВСКА 90 ТОДОР НИКОЛОВ КРИВОШАПКОВ
41 ЙОРДАНКА ТАНЕВА АНДРЕЕВА 91 ТОДОР ХРИСТОВ ДАНГАЛОВ
42 КАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 92 ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПАДИИН
43 КИНЧЕ ТОДОРОВА КРИВОШАПКОВА 93 ХРИСТО ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
44 КИРИЛ СТЕФАНОВ ТЮЛЕВ 94 ХРИСТО КОСТАДИНОВ КОСТОВСКИ
45 КОСТА НИКОЛОВ БЕЧКОВ 95 ХРИСТО СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
46 КОСТАДИН ДИМИТРОВ БРУЧЕВ 96 ЧИЛО ТАНЕВ ЧИНКОВ
47 ЛАЗАР МИХАЙЛОВ БЪЗЛЯНКОВ 97 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВСКА
48

МАНОЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

     98 ЯНА ИВАНОВА МУХЧИЕВА
49 МАНОЛ ПЕТКОВ КРИВОШАПКОВ    
50 МАНОЛ ХРИСТОВ ДБРОВСКИ