Пълномощници на член-кооператорите


Списък на  пълномощниците  на член-кооператорите  на

ГПК «Мурджов пожар» с. Славейно за периода 2021-2024 години

 

1 АНГЕЛ ИЛИЕВ МАРИНСКИ 51 МАРГАРИТА МИХАИЛОВА КАРАДАНОВА
2 АНДОН СТЕФАНОВ ПАВЛОВ 52 МАРИН ТОМОВ ДРАГНЕВ
3 АНДРЕЙ ИВАНОВ КИРЯКОВ 53 МАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА
4 БИЛЯНА НИКОЛОВА ЧИНКОВА 54 МАРИЯ КОСТАДИНОВА СТЕФАНОВА
5 БОЙКА ПЕТРОВА СТАЙКОВСКА 55 МАРИЯ ТОДОРОВА ЧИТАКОВА
6 ВАСИЛ ИЛИЕВ БЪЗЛЯНКОВ 56 МАРКО ИЛИЕВ МАРКОВ
7 ВАСИЛ СТОЯНОВ ЧИНКОВ 57 МИХАИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ
8 ВАСИЛ ХРИСТОВ МИТРОВСКИ 58 НИКОЛА ПЕТРОВ СЪБРУТЕВ
9 ВЪЛКО НИКОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ 59 НИКОЛА ТАНЕВ ЛАЗАРОВ
10 ГЕОРГИ АТАНАСОВ МИТРИНОВ 60 НИКОЛА ХРИСТОВ КУЦОВСКИ
11 ГЕОРГИ ДАНЧЕВ РАЙЧЕВСКИ 61 НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СИРАКОВ
12 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 62 НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
13 ГЕОРГИ ИЛЧЕВ КАВГАЗОВ 63 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИЧКОВ
14 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ВАСИЛЕВСКИ 64 НИНА ВАСИЛЕВА КАРАДАНОВА
15 ГЕОРГИ МАРКОВ БАЗЛЯНКОВ 65 ПЕТКО ГЕОРГИЕВ КАРАПАЧОВ
16 ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ  ШИШМАНОВ 66 ПЕТРАНА ДИМИТРОВА ЧЕРНЕВА
17 ГЕРГАНА ДИМЧЕВА ВИТАНОВА 67 ПЕТЪР ПАВЛОВ ПАВЛОВ
18 ГУЧА КОСТАДИНОВА ШИШМАНОВА 68 ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВСКИ
19 ДАНЧЕ ХУБЕНОВА КАЧЕВА 69 ПЕТЯ МИХАЙЛОВА БЪГОВСКА
20 ДЕМИР АПОСТОЛОВ КИСИМОВ 70 ПЛАМЕН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
21

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

71 РАДА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА
22 ДИМИТЪР МАНОЛОВ ДИМОВСКИ 72 РАДКА МАНОЛОВА ВАКЛИНОВА
23 ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАВГАЗОВ 73

РАДКА ХРИСТЕВА ДЮКЕНДЖИЕВА

24 ДИМО ТОДОРОВ ДИМОВ 74 РАЙНА КОСТАДИНОВА САРИЙСКА
25 ДИМО ЧИЛОВ КАРАИВАНОВ 75 РУСА ИЛИЕВА АПОСТОЛОВА
26 ДОБРИНА ДИМИТРОВА ПРОДАНОВА 76 СИЙКА ДИМИТРОВА ГАДЖЕВА
27 ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА СТРУНЧЕВА 77 СИЙКА ЙОРДАНОВА МЕТАКСОВА 
28 ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ПАПАЗОВА 78 СИЛВАНА ТОМОВА КАРАМАНОЛЕВА
 29  ЗЛАТКА МАНОЛОВА РУДЕВА 79 СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА КАРАМАНОЛЕВА
30 ЗОРКА ХРИСТЕВА ЧАПАРОВА 80 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БАЗЛЯНКОВ
31 ИВАН ВЪЛКОВ ШИШМАНОВ 81 СТЕФАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
32 ИВАН ГЕОРГИЕВ КАВГАЗОВ 82 СТЕФАН КОСТАДИНОВ МАЛЕЦОВ
33 ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПАРЦУНЕВ 83 СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЧАКАЛОВ
34 ИВАН ТАНЕВ КАЛАДЖИЕВ 84 СТЕФКА ТОДОРОВА ДАНГАЛОВА
35 ИЛИЯ ИЛИЕВ ШИШМАНОВ 85 СТИЛЯН МИХАЙЛОВ ШИШМАНОВ
36 ИЛИЯ СЛАВЧЕВ МИТРОВСКИ 86 ТАНЬО ТОМОВ СТАЙКОВСКИ
37 ИЛИЯН ХРИСТЕВ МИТРОВСКИ 87 ТАНЮ МАНОЛОВ СТАЙКОВСКИ
38 ИЛЧО ЛЮБОМИРОВ ИЛЧЕВСКИ 88 ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАНГЕЛОВ
39 ЙОРДАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 89 ТОДОР МАНОЛОВ КАВГАЗОВ
40 ЙОРДАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВСКА 90 ТОДОР НИКОЛОВ КРИВОШАПКОВ
41 ЙОРДАНКА ТАНЕВА АНДРЕЕВА 91 ТОДОР ХРИСТОВ ДАНГАЛОВ
42 КАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 92 ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПАДИИН
43 КИНЧЕ ТОДОРОВА КРИВОШАПКОВА 93 ХРИСТО ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
44 КИРИЛ СТЕФАНОВ ТЮЛЕВ 94 ХРИСТО КОСТАДИНОВ КОСТОВСКИ
45 КОСТА НИКОЛОВ БЕЧКОВ 95 ХРИСТО СТОЙЧЕВ МИХАЙЛОВ
46 КОСТАДИН ДИМИТРОВ БРУЧЕВ 96 ЧИЛО ТАНЕВ ЧИНКОВ
47 ЛАЗАР МИХАЙЛОВ БЪЗЛЯНКОВ 97 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВСКА
48

МАНОЛ ЛАЗАРОВ ПЕТРОВ

     98 ЯНА ИВАНОВА МУХЧИЕВА
49 МАНОЛ ПЕТКОВ КРИВОШАПКОВ    
50 МАНОЛ ХРИСТОВ ДОБРОВСКИ